10 اشتباه مدیریتی در شبکه

  1. ROOT1

    10 اشتباه مدیریتی در شبکه

    10 اشتباه مدیریتی در شبکه 1- استفاده از UPS هایی که قدرت خاموش کردن کامپیوتر ندارند زمانی که ولتاژ برق خارج از محدوده است اینگونه UPS این قدرت را ندارند که کامپیوتر را در حالت safe خاموش نمایند. و پس از اتمام باتری کامپیوتر و...
بالا