افزایش هارد در vmware

  1. ROOT1

    افزایش هارد در vmware

    اگر نیاز به افزایش هارددیسک یک نسخه مجازی در vmware دارید، چنین راه حلی در اختیار شماست: [email protected]:/media/disk-1/vm/xp-sp3# vmware-vdiskmanager -x 10GB xp-sp3.vmdk Grow: 100% done. Disk expansion completed successfully. WARNING: If the virtual disk is partitioned, you must use a...
بالا