اجرای gnome و kde با هم!

  1. ROOT1

    اجرای gnome و kde با هم!

    من فرض می کنم که شما دو توزیع مختلف بر روی دو پارتیشن مجزا از هاردتان دارید. مثلا فرض کنید که ubuntu و kubuntu یکی در /dev/hda5 و دیگری در /dev/hda6 با یکی بوت شوید. فرق نمیکند. فرض کنیم hda5 بعد پارتیشن دومی را به صورت خواندنی و نوشتنی حتما بوت کرده باشید. فرض کنیم در /media/hda6 سپس با...
بالا