اموزش نصب anti ddos (جلوگیری از ddos )

  1. ROOT1

    اموزش نصب Anti DDos (جلوگیری از DDos )

    این اموزش تقریبا جلوی DDos رو سرور شما خواهد گرفت اما هیچ ** نمیتونه جلوی DDos بگیره باید اول وارد ssh بشیم با استفاده از دستور زیر برنامه مربوط را دانلود کنید کد PHP: wget http://www.inetbase.com/scripts/ddos/install.sh بعد از تمام شدن دانلود برنامهرا با استفاده از دستور زیر...
  2. ROOT1

    اموزش نصب Anti DDos (جلوگیری از DDos )

    با سلام این اموزش تقریبا جلوی DDos رو سرور شما خواهد گرفت اما هیچ ** نمیتونه جلوی DDos بگیره باید اول وارد ssh بشیم با استفاده از دستور زیر برنامه مربوط را دانلود کنید کد PHP: wget http://www.inetbase.com/scripts/ddos/install.sh بعد از تمام شدن دانلود برنامهرا با استفاده از دستور...
بالا