اموزش تغییر دادن نام یک دومین در محیط اکتیو دایرکتوری

  1. ROOT1

    اموزش تغییر دادن نام یک دومین در محیط اکتیو دایرکتوری

    در بعضی از سناریوها تیم IT مجبور میشود در شرایط خاص نام دومین Domain محیط خود را تغییر دهد. در این مقاله به شما توضیح میدهیم که چگونه نام دومین خود را در صورت نیاز مبرم تغییر دهید. توجه: ۱- فقط در صورت نیاز مبرم این کار را انجام دهید. ۲- در صورت اینکه مجبور به این کار هستید، چه اطلاعات کافی...
بالا