کاربرد server.tag در lighttpd

  1. ROOT1

    کاربرد server.tag در Lighttpd

    در فایل کانفیگ وب سرور Lighttpd که Lighty هم خوانده می شود با دستکاری server.tag میتوان نام وب سرور را مخفی کرد و از افشای اطلاعات در مورد مشخصات نرم افزاری جلوگیری کرد. ? 1 server.tag = "lighttpd"
بالا