ارتباط نقطه به نقطه با استفاده از spa3000

  1. ROOT1

    ارتباط نقطه به نقطه با استفاده از spa3000

    دستگاه SPA3000 محصول شرکت Linksys يک دستگاه مبدل تلفن آنالوگ (ATA) با يک درگاه FXO که خط شهري به آن متصل مي شود و يک درگاه FXS که تلفن آنالوگ به آن متصل مي شود مي باشد. اين دستگاه داراي يک درگاه شبکه 10Mbps مي باشد. اين دستگاه جهت ارتباط VoIP از پروتکل SIP استفاده مي نمايد و داراي انواع...
بالا