ارتقا دادن ( upgrade ) سیستم عامل میکروتیک

  1. ROOT1

    ارتقا دادن ( Upgrade ) سیستم عامل میکروتیک

    در این آموزش سیستم عامل میکروتیک را در سه مرحله آسان ارتقا می دهیم : برای نمونه در اینجا من سیستم عامل یک RB750 را از نسخه 4.3 به 4.5 ارتفا می دهم. مرحله اول : دانلود بسته Compined package از سایت میکروتیک : برای این منظور به این آدرس رفته http://www.mikrotik.com/download.html و بسته به...
بالا