اشنایی با دستور لینوکس xmag

  1. ROOT1

    اشنایی با دستور لینوکس xmag

    خوب این دستور مثل magnify ویندوز میمونه که کارش اینه وقتی این دستور رو میزنید موس شما هر جایی رو که روش کلیک کنید بزرگ نشون میده xmag
بالا