اشترک اینترنت در شبکه ای که مدیریت سرور اینترنت

  1. ROOT1

    اشترک اینترنت در شبکه ای که مدیریت سرور اینترنت را نداریم

    اشترک اینترنت در شبکه ای که مدیریت سرور اینترنت را نداریم همانطوری که بارها در تاپیک های قبلی در مورد آن بحث شده شما بایستی رنج IP که می خواهید بر روی آن عملیات اشتراک گذاری را انجام دهید متفاوت با رنج IP اینترنتی قرار دهید؛ به طور مثال IP مربوط به کارت شبکه دوم که میخواهد اینترنت را به...
بالا