اشتراک اینترنت بین ویندوز و لینوکس suse یا fedora

  1. ROOT1

    اشتراک اینترنت بین ویندوز و لینوکس SUSE یا Fedora

    ICS رو فعال کنید. 1 2 3 4 5 6 XP IP: 192.168.0.1 Linux IP :192.168.0.X linux Gateway: 192.168.0.1 NS : 192.9.9.3 NS2:217.218.127.105 عین ویندوز هیچ فرقی نمی کنه چون تفاوت در پروتکل ها نیست بلکه تفاوت در Platform.
بالا