اسكريپت سايت داناترين | سيستم سوال و پرسش

  1. ROOT1

    اسكريپت سايت داناترين | سيستم سوال و پرسش

    امروزه روابط دو سويه و دو طرفه يكي از عوامل مهم در پشتيباني و خدمات رساني و كمك رساني محسوب ميشود حال اينكه بتوان آن را بصورت آنلاين در اختيار داشت و آنرا بصورت دسته بندي آرشيو كرد يكي از مزاياي دنياي مجازي است . اسكريپتي كه هم اكنون نالرز منتشر خواهد كرد اسكريپتي مهم و قوي در موضوع خدمات...
بالا