استفاده از کنترل پنل ايجاد شده پلسک plesk و ثبت يک سايت

  1. ROOT1

    استفاده از کنترل پنل ايجاد شده پلسک Plesk و ثبت يک سايت ( هاست )

    استفاده از کنترل پنل ايجاد شده پلسک Plesk و ثبت يک سايت ( هاست ) برای استفاده از کنترل پنل ايجاد شده برای شما و ثبت يک سايت ( هاست ) ، طبق راهنمائي های زير عمل فرمائيد : 1 - در سرور یک از طريق آدرس...
بالا