استفاده از place holder ها در کار با رشته ها

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,استفاده از Place Holder ها در کار با رشته ها

    کار کردن با انواع داده ها,استفاده از Place Holder ها در کار با رشته ها استفاده از Place Holder ها در کار با رشته ها فرض کنیم که : 1 int a = 3, b = 5; حال میتونیم به جای نوشتن : 1 string result = a.ToString() + "+" +...
بالا