استریسک برای سلسله مراتبی صوتیasterisk as ivr server

  1. ROOT1

    استریسک به عنوان سیستم سلسله مراتبی صوتی - Asterisk As IVR Server

    استریسک به عنوان سیستم سلسله مراتبی صوتی - Asterisk As IVR Server IVR یاinteractive voice response یکی از قابلیت های پرکاربرد سیستم های تلفنی است که تاحالا حتما شما هم یک بار به اون برخوردید . منوهای صوتی که شرکت های...
بالا