اوارکل-لینک دانلود

  1. ROOT1

    اوارکل-لینک دانلود

    کتاب زیر را تهیه کنید. همراش یه dvd هم داره که همه نرم افزارهای موردنیاز اوراکل رو داره.... http://naghoospress.ir/bookview.aspx?bookid=1486184 موفق باشید.
بالا