بدون دردسر آیپی های مزاحم را ببندید

  1. ROOT1

    بدون دردسر آیپی های مزاحم را ببندید

    بدون دردسر آیپی های مزاحم را ببندید گاهی اوقات شرایطی به وجود میآید که نیاز است آیپی برخی از کشور ها بسته شود ، این به این معنی میباشد که شما به کشور مورد نظر اجازه ندهید وارد سایت شما شوند . این تصمیم میتواند برای جلوگیری از اسپمر ها باشد و یا ده ها دلیل دیگر . با country-lock...
بالا