بن کردن ip در iptables

  1. ROOT1

    بن کردن IP در IPTables

    برای بن کردن یک ادرس آی پی ، از یکی از دستورات زیر استفاده میکنیم: کد PHP: iptables -D OUTPUT -p all -s IP.ADDRESS.HERE -j DROP کد PHP: iptables -D INPUT -p all -s IP.ADDRESS.HERE -j DROP از بن ، خارج کردن: کد PHP: iptables -D INPUT -p all -s IP.ADDRESS.HERE -j...
  2. ROOT1

    بن کردن IP در IPTables

    چگونه میتوانیم در IPtables ای پی بن کنیم!؟ برای بن کردن ای پی دستور زیر را وارد نمایید: کد PHP: iptables -A INPUT -p all -s IPHERE/32 -j DROP برای خارج کردن از بن : کد PHP: iptables -D INPUT -p all -s IPHERE/32 -j DROP چه ای پی هایی به سرور متصل هستن؟ با...
بالا