برنامه ها و مثال های opengl

  1. ROOT1

    برنامه ها و مثال های OpenGL

    در این پست یکسری برنامه آموزشی قرار می دم که بدرد اساتید محترم می خوره برای آموزش توابع که در بیشتر اونها با کلیک کردن روی عدد تابع مورد نظر تغییراتش روی صحنه اعمال می شه و بیشتر توابع را هم توضیح داده :
بالا