بستن ارتباط خروجي پورتها در نرم افزار isa

  1. ROOT1

    روش بستن ارتباط خروجي روي پورتهاي شناسايي شده در نرم افزار isa

    روش بستن ارتباط خروجي روي پورتهاي شناسايي شده در نرم افزار isa روش بستن ارتباط خروجي روي پورتهاي شناسايي شده : 1- از كنسول مديريت، منوي Microsoft Internet Security and Acceleration Sever 2004 را بازكنيد و روي نام سرور Expand كنيد و روي Firewall Policy كليك كنيد. 2- روي Tab مربوط...
  2. ROOT1

    روش بستن ارتباط خروجي روي پورتهاي شناسايي شده در نرم افزار isa

    روش بستن ارتباط خروجي روي پورتهاي شناسايي شده در نرم افزار isa روش بستن ارتباط خروجي روي پورتهاي شناسايي شده : 1- از كنسول مديريت، منوي Microsoft Internet Security and Acceleration Sever 2004 را بازكنيد و روي نام سرور Expand كنيد و روي Firewall Policy كليك كنيد. 2- روي Tab مربوط...
بالا