بستن پورت در میکروتیک

  1. ROOT1

    بستن پورت در میکروتیک

    بستن پورت در میکروتیک برای بستن پورتهای مانند 25 ، 445 ، torrent و … از winbox IP > Firewall > ****** ruls هر پورتی رو خواستین اینجا add و drop کنید
  2. ROOT1

    بستن پورت در میکروتیک

    برای بستن پورتهای مانند 25 ، 445 ، torrent و … از winbox IP > Firewall > ****** ruls هر پورتی رو خواستین اینجا add و drop کنید
بالا