بستن پورتها و سایتها در لایه 7 میکروتیک

  1. ROOT1

    بستن پورتها و سایتها در لایه 7 میکروتیک

    در این لایه ما میتوانیم پورت ، سایت و اسکریپتهای مخرب و مختل کننده را ببندیم . برای این کار مراحل زیر را انجام دهید : ip > firewall > layer7 protocol add new name : google.com Regexp : www.google.com ****** Rules > add new chain : forward dar tabe Advanced Layer7 Protocol : google.com Action...
  2. ROOT1

    بستن پورتها و سایتها در لایه 7 میکروتیک

    در این لایه ما میتوانیم پورت ، سایت و اسکریپتهای مخرب و مختل کننده را ببندیم . برای این کار مراحل زیر را انجام دهید : ip > firewall > layer7 protocol add new name : google.com Regexp : www.google.com ****** Rules > add new chain : forward dar tabe Advanced Layer7 Protocol : google.com Action...
بالا