به اشتراک گذاشتن adsl در یک شبکه داخلی

  1. ROOT1

    به اشتراک گذاشتن adsl در یک شبکه داخلی

    شما برای انجام مواردی که نیاز دارید یک سری مراحل را بایستی به صورت مرحله به مرحله انجام دهید. 1- برقرار کردن ارتباط کابلی بین کامپیوتر ها و سوئیچ که نحوه کابل کشی بر میگره به یک سری موارد از جمله میزان هزینه - مسافت - ساختار شبکه و موواردی که ممکن است به محیط از نظر ساختاری برای ما بوجود...
بالا