بهینه سازی mysql با mysqltuner

  1. ROOT1

    بهینه سازی MySQL با MySQLTuner

    MySQLtuner برنامه*ای نوشته شده با استفاده از زبان Perl است که شما را در پیکربندی و بهینه سازی MySQL یاری می*کند بدین صورت که بر اساس اطلاعات دریافتی از سرور برای شما مقادیری را توصیه میکند که باعث افزایش کارایی و ثبات MySQL میشود. کد: wget http://mysqltuner.com/mysqltuner.pl کد...
بالا