دی ان اس dns اختصاصی برای دامنه

  1. ROOT1

    دی ان اس dns اختصاصی برای دامنه

    دی ان اس dns اختصاصی برای دامنه در این حالت کسی که برای شما اکانت ریسیلری ساخته به شما این اطلاعات رو داده : (دامنه ی فرضی : www.gotonetwork.ir و دامنه ی شرکت هاستینگ : www.nicclick.com) هست. Control Panel: http://173.45.73.117:2082/ Web Host Manager: http://173.45.73.117:2086/ Name...
بالا