کدام کشور پرسرعت ترین اینترنت را دارد؟

  1. ROOT1

    کدام کشور پرسرعت ترین اینترنت را دارد؟

    «امروز دسترسی به اینترنت در اکثر نقاط جهان - حتی کشورهای در حال توسعه - میسر است. درست مثل داستان*های علمی - تخیلی یک دهه پیش، اما این امکان و سرعت اتصال به اینترنت در همه جا یکسان وجود ندارد. بیایید امیدوار باشیم که در جریان دانلودهای روزانه و به روز رسانی نرم افزارهای*مان خارج از این حلقه...
بالا