دامنه سفارش داده شده

  1. ROOT1

    راهنمای ثبت دامنه های .ir

    راهنمای ثبت دامنه های .ir راهنمای ثبت نام در سایت NIC.IR و ثبت دامنه های IR مهر هاست تمام دامنه های عمومی (COM , NET , ORG , ...) و هم چنین دامنه های .IR را با کنترل پانل اختصاصی و با مالکیت حقوقی شما ثبت می کند و تمام امتیازات و ابزار دامنه در اختیار شما خواهد...
بالا