دانلود کامل یک سایت با یک دستور در لینوکس

  1. ROOT1

    دانلود کامل یک سایت با یک دستور در لینوکس

    فقط کافیست یک دستور وارد کنید تا یک سایت رو به صورت کامل دانلود کنید.... wget WEBSITE -k -c -r -p بجای وبسایت آدرس سایت مورد نظر رو وارد کنید. بعد از آن به طور کامل میتونید اون سایت رو داخل هارد داشته باشید.
بالا