دانلود آموزش امنیت شبکه در ویندوز سرور ۲۰۰۸

  1. ROOT1

    دانلود ویدئو آموزش امنیت شبکه در ویندوز سرور ۲۰۰۸ Windows Server 2008 Technology Roadmap

    دانلود ویدئو آموزش امنیت شبکه در ویندوز سرور ۲۰۰۸ Windows Server 2008 Technology Roadmap Windows-Server-2008 آزمون ۷۰-۶۴۲ با نام Windows Server 2008, Network Infrastructure به منظور سنجش مهارت های شما در رابطه با نصب ، پیکربندی و مدیریت DHCP ، IP Routing ، DNS ، TCP/IP ، امنیت...
بالا