دانلود کتاب الکترونیکی آموزش کامل asp.net

  1. ROOT1

    دانلود کتاب الکترونیکی آموزش کامل asp.net

    ASP.NET یک چارچوب کاملاً پیشرفته است که برای توسعه برنامه*های قابل بست وب بکار می*رود. این چارچوب زیرمجموعه*ای از کلاس*های سیستم .NET است. دراین زیرمجموعه ، تعداد بی*شماری کلاس گنجانده شده که به صورت پویا برای شما HTML هایی می*سازند، مانند انواع و اقسام فهرست، جدول، فرم و منطق اعتبارسنجی ،...
بالا