دانلود vmware esxi 5.0

  1. ROOT1

    دانلود VMware ESXI 5.0

    ایزوی نصب مجازی ساز : کد: Hotfile.com: One click file hosting: VMware-VMvisor-Installer-5.0.0-469512.x86_64.iso نرم افزار کلاینت : کد: Hotfile.com: One click file hosting: VMware-viclient-all-5.0.0-455964.exe آموزش نصب + استفاده به صورت مصور : کد...
بالا