دبیان اولین توضیح روی وبسرورهای جهان

  1. ROOT1

    دبیان اولین توضیح روی وبسرورهای جهان

    دبیان حالا اولین توزیع روی وبسرورهای جهان است دبیان در جون ۲۰۱۰ رتبه اول وب*سرورهای جهان را به سنت*اواس واگذار کرد اما حالا دوباره این عنوان را پس گرفته است. به گزارش w3techs Debian is now the most popular Linux distribution on web serversدبیان در حال حاضر ۹.۶٪...
بالا