design

 1. S

  8 مورد مهم در درک Material Design

  8 مورد مهم در درک Material Design از زمان معرفی طراحی فلت، موضوع اصلی بحث تمامی طراحان و توسعه دهندگان وب سایت این نوع طراحی فلت و تخت بوده که اکثر مردم به دلیل جذاب بودن از لحاظ بصری، سادگی، به حداقل رساندن زمان لود و امثال آن به آن علاقه نشان داده اند. اما امروزه نوع دیگری از...
 2. E

  Liquid Design در طراحی سایت ؟!

  اینکه در طراحی سایت از چه روشی برای طراحی صفحات استفاده شود بستگی به مسائلی از جمله نوع فعالیت سایت ، بودجه و کاربران آن سایت دارد، که این روش ها عبارتند از Liquid Design (روان) و Responsive(ثابت) که هر کدام دارای مزایا و معایبی است . در اینجا می خواهیم مطالب مربوط به وب سایت روان را بازگو کنیم...
 3. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),آشنایی با الگوهای طراحی : Decorator Pattern

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),آشنایی با الگوهای طراحی : Decorator Pattern آشنایی با الگوهای طراحی : Decorator Pattern Decorator Pattern این pattern در طبقه بندی الگوهای ساختاری جای دارد و امکان افزودن قابلیتها و...
 4. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),معرفی یک الگوی ساده از ژنریک سینگلتون

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),معرفی یک الگوی ساده از ژنریک سینگلتون معرفی یک الگوی ساده از ژنریک سینگلتون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 class GenericSingleton<T> where T : class, new() { private...
بالا