در لینوکس دستگاه هایی که به usb متصل است رو ببینیم

  1. ROOT1

    در لینوکس دستگاه هایی که به usb متصل است رو ببینیم

    کافیست دستور lsusb رو بزنید تا دستگاه هایی که به usbها متصل است را ببینید.
بالا