دستور جذاب fortune

  1. ROOT1

    دستور جذاب fortune

    شاید بشه گفت پایه ترین دستور توی لینوکس همینه حالا کارش چیه؟؟ وقتی تو ترمینال بودی و دلت گرفت وقتی اینو برنی یه جمله برات مینویسه از یه بزرگ یا یه دانشمند مثال : [email protected]:~ $ fortune Always do right. This will gratify some people and astonish the rest. -- Mark Twain
بالا