فیل تر کردن سایت در میکروتیک

  1. ROOT1

    فیل تر کردن سایت در میکروتیک

    فیلتر کردن سایت در میکروتیک طبق آموزش Set_Up_a_MikroTik_***** که در سایت توسط دوست عزیز آقای مرتضوی قرار داده شده ***** را راه اندازی میکنید سپس : در قسمت : IP > Web ***** > access یک new web ***** اضافه میکیند DST port : 80 DST host : www.website.com action : deny...
بالا