فرق وینباکس با netinstall در چیست ؟

  1. ROOT1

    فرق وینباکس با Netinstall در چیست ؟

    Netinstall برای نصب IOS میکروتیک و تنظیمات بنیادی هست اما Winbox برای کانفیگ کردن و تنظیم کردن روتر
بالا