فعال کردن passive mode در ftp سرور با csf firewall

  1. ROOT1

    فعال کردن passive mode در FTP سرور با CSF firewall

    اگر شما در لینوکس از FTP server استفاده میکنید (Pureftp/Proftp) فعال بودن passive mode بسیار مهم است . چون این مد بهترین راه امن نمودن ftp clients به وسیله فایروال است . اگر از CSF firewall و Pureftp/Proftp به عنوان FTP سرور استفاده میکنید، مراحل زیر را قدم به قدم دنبال کنید: Passive...
بالا