فعال کردن ssh بر روی vmware esxi

  1. ROOT1

    فعال کردن SSH بر روی Vmware ESXI

    فعال کردن SSH بر روی Vmware ESXI با سلام برای فعال کردن SSH شما باید دسترسی به خود سرور فیزیکی داشته باشید یا میتونید از دیتا سنتر درخواست کنید براتون این کار رو انجام بده االبته اگه...
بالا