فعال سازی و تنظیمات ipsec در میکروتیک

  1. ROOT1

    فعال سازی و تنظیمات IPSec در میکروتیک

    فعال سازی و تنظیمات IPsec در میکروتیک برای استفاده از این سرویس به قسمت : IP > IPsec > peers یک peer اضافه کنید سپس موارد زیر را تکمیل کنید : Secret : 123456 NTA Traversal : enable Generate Policy : enable DPD Interval : Disable DPD DPD Maximum Failures : 1
بالا