جایگزین مناسب برای آنتن های nano station 2

  1. ROOT1

    جایگزین مناسب برای آنتن های Nano Station 2

    جایگزین مناسب برای آنتن های Nano Station 2 سلام از آنجایی آنتن های نانو استیشن یکی از طرفدار ترین آنتن ها در مصارف کاربران خانگی و مصافت های کوتاه و پهنای باند های پایین میباشد در حال حاضر دچار کمبود و افزایش قیمت شده است. مرکز خدمات انفورماتیک ساینا نماینده...
بالا