جمع

 1. N

  دستورات اسمبلی | دستورات جمع و تفريق add adc inc sub sbb dec neg cmp

  دستورات اسمبلی | دستورات جمع و تفريق ADD ADC INC SUB SBB DEC NEG CMP دستورات اسمبلی - دستورات جمع و تفريق تعدادی از دستورات 8086 که برای انجام عمليات جمع و تفريق بر روی اعداد صحيح بکار می روند عبارتند از: ADD ADC INC SUB SBB DEC NEG CMP ADD اين دستورالعمل حاصل جمع صحيح...
 2. N

  آموزش جمع اعداد در هگزادسيمال

  آموزش جمع اعداد در هگزادسيمال چند جمع ساده در مبنای 16. 7 + 3 = A 6 + 7= D F + 1 = 10 10 + 30 = 40 F + F = 1E 38 + 18 = 50 FF + 1 = 100 جمع دو عدد هگز <tbody> 1 1...
 3. N

  جمع باينری ساده به صورت زير محاسبه می شود:

  جمع اعداد باينری جمع باينری ساده به صورت زير محاسبه می شود: 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 1 = 10 1 + 1 + 1 = 11 برای جمع و عدد باينری کافی است بيت به بيت از سمت راست به چپ عمل جمع انجام شود. رقم نقلی حاصل از هر ستون در جمع ستون بعدی اعمال می شود. <tbody>...
 4. ROOT1

  نرم افزار جمع آوری ایمیل

  eMail.Extractor یکی از نرم افزار های قدرتمند و بسیار کاربردی جمع آوردی ایمیل میباشد . به کمک آن نه تنها میتوانید از وبسایت های مختلف ، آدرس ایمیل جمع آوری کنید ، بلکه به شما این امکان را میدهد که از هر گونه فایل متنی نیز ، ایمیل هارا جدا کنید . . عنوان : نرم افزار جمع آوری ایمیل | حجم ...
بالا