lighttpd

  1. R

    آموزش رستارت Lighttpd برای سرویس php

    <code> آموزش رستارت Lighttpd برای سرویس php # /etc/init.d/lighttpd restart</code> یا <code># service lighttpd restart</code>
  2. ROOT1

    راه اندازی Lighttpd به همراه PHP5 و MySQL در Ubuntu

    Lighttpd یا به اختصار Lighty یک وب سرور سبک ، امن و استاندارد و طراحی شده برای شرایط نیازمند پاسخ دهی سریع است.Lighttpd در مقایسه با Apache منابع کمتری مصرف میکند و از سرعت پردازش بسیار بالاتری ( مخصوصا برای فایل های ایستا ، Static ) برخوردار است ، همچنین Lighttpd با پشتیبانی از FastCGI...
بالا