mail server چیست

  1. ROOT1

    mail server چیست

    میل سرورها امکانات و سرویس های خاصی هستند برای ارسال میل از سایت شما به سایت ها و ایمیل های شخصی دیگران استفاده می شود...و برای استفاده از این سرویس از نرم افزار های زیر می توانید استفاده نمایید. Microsoft Exchange Edura Mail server MHdsoft Mail server Mdaemon
بالا