مدل های تحویل میل سرور

  1. ROOT1

    مدل های تحویل میل سرور

    مدلهاي تحويل ميل مدلهاي تحويل ميل نحوه*ي ارتباط ميل* سرور و کلاينت با يکديگر را شرح مي*دهند. سه مدل مختلف از چگونگي تحويل ميل بر روي اينترنت وجود دارد: آفلاينTP[1]PT آنلاينTP[2]PT بدون اتصالTP[3]PT هر مدل يک روش متفاوت از تحويل ميل تعريف مي*کند. نام مدل، حالت کلاينت در طول زمان، وقتيکه کاربر...
بالا