مفاهیم بنیادین شیء گرایی

 1. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),آشنایی با الگوهای طراحی Singleton Pattern

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),آشنایی با الگوهای طراحی Singleton Pattern آشنایی با الگوهای طراحی : Singleton Pattern Singleton Pattern هدف : میخواهیم تضمین کنیم که از یک کلاس تنها بتوان یک آبجکت (حالت ساده و متعارف...
 2. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),آشنایی با الگوهای طراحی : Decorator Pattern

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),آشنایی با الگوهای طراحی : Decorator Pattern آشنایی با الگوهای طراحی : Decorator Pattern Decorator Pattern این pattern در طبقه بندی الگوهای ساختاری جای دارد و امکان افزودن قابلیتها و...
 3. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),معرفی یک الگوی ساده از ژنریک سینگلتون

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),معرفی یک الگوی ساده از ژنریک سینگلتون معرفی یک الگوی ساده از ژنریک سینگلتون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 class GenericSingleton<T> where T : class, new() { private...
 4. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),پیاده سازی حالت ساده ی الگوی سینگلتون در یک کلاس

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),پیاده سازی حالت ساده ی الگوی سینگلتون در یک کلاس پیاده سازی حالت ساده ی الگوی سینگلتون در یک کلاس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sealed class SingletonClass { // Static members are...
 5. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,Exceptions,جلوگیری از رخ دادن Unhandled Exceptions

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,Exceptions,جلوگیری از رخ دادن Unhandled Exceptions جلوگیری از رخ دادن Unhandled Exceptions در فایل program.cs مربوط به پروژه بعد از دستورات زیر 1 2 3 Application.EnableVisualStyles()...
 6. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,بازتاب Reflection,کار با اشیاء بوسیله ی نام آنها (با کمک از Reflection)

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,بازتاب Reflection,کار با اشیاء بوسیله ی نام آنها (با کمک از Reflection) کار با اشیاء بوسیله ی نام آنها (با کمک از Reflection) مثال - نمایش یک فرم با دانستن نام آن : (این مثال کاربردهای زیادی میتواند داشته باشد، فرض کنید که...
 7. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,اینترفیس، رویداد، Delegate, Threading,sort ,کار با کنترل های تولید شده توسط یک Thread*از طریق Thread ی دیگر

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,اینترفیس، رویداد، Delegate, Threading,sort ,کار با کنترل های تولید شده توسط یک Thread*از طریق Thread ی دیگر کار با کنترل های تولید شده توسط یک Thread*از طریق Thread ی دیگر فرض کنیم یک تابع داریم که کاری بر روی یک Label* انجام میدهد. میخواهیم...
 8. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,اینترفیس، رویداد، Delegate, Threading,sort ,یک مثال ساده از پیاده سازی delegate

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,اینترفیس، رویداد، Delegate, Threading,sort ,یک مثال ساده از پیاده سازی delegate یک مثال ساده از پیاده سازی delegate فرض کنید متود ساده زیر را داریم و میخواهیم به عنوان پارامتر به متود دیگری ارسال کنیم 1 2 3 4 public void...
 9. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,اینترفیس، رویداد، Delegate, Threading,غیر فعال کردن یک رویداد در زمان اجرا

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,اینترفیس، رویداد، Delegate, Threading,غیر فعال کردن یک رویداد در زمان اجرا غیر فعال کردن یک رویداد در زمان اجرا گاهی لازم است در زمان اجرا یک رویداد رو موقتا و یا برای همیشه غیر فعال کنیم. برای اینکار با استفاده از =- ایونت...
 10. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,اینترفیس، رویداد، Delegate, Threading,sort ,فراخوانی یک متد

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,اینترفیس، رویداد، Delegate, Threading,sort ,فراخوانی یک متد فراخوانی یک متد با یک Thread*جداگانه معمولا متدهایی که بار پردازشی زیادی دارند موجب کندی برنامه میشن برای جلوگیری از این کار میشه این متد هارو با استفاده از یک Thread متفاوت از...
 11. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,اینترفیس، رویداد، Delegate, Threading,sort کردن آبجکتهای یک کلاس با پیاده سازی اینترفیس IComparable

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,اینترفیس، رویداد، Delegate, Threading,sort کردن آبجکتهای یک کلاس با پیاده سازی اینترفیس IComparable sort کردن آبجکتهای یک کلاس با پیاده سازی اینترفیس IComparable کلاس مورد نظر باید اینترفیس IComparable رو...
 12. ROOT1

  1001 نکته در سی شارپ,اموزش c# سی شارپ,اموزش جامع سی شارپ,اموزش جامع c#

  1001 نکته در سی شارپ,اموزش c# سی شارپ,اموزش جامع سی شارپ,اموزش جامع c# سلام هدف از این تاپیک، صرفا جمع آوری برخي نکات و ترفندهای خلاصه و مفید برنامه نویسی در سی شارپ تحت دات نت فریمورک است. بدلیل تنوع کاربران تالار و گستردگی زبان و فریمورک؛ لزومی ندارد نکته ای که در اين تاپيك ارسال ميشود...
 13. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,فراخوانی یک رویداد از رویداد دیگر

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,فراخوانی یک رویداد از رویداد دیگر فراخوانی یک رویداد از رویداد دیگر 1 2 3 4 5 6 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show(sender.ToString())...
 14. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,تعریف عملگر های سفارشی

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,تعریف عملگر های سفارشی تعریف عملگر های سفارشی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 class MyClass { private int number ; public MyClass(int _number) { this.number =...
 15. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,ارسال تعداد متغیر پارامتر به یک متود

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,ارسال تعداد متغیر پارامتر به یک متود ارسال تعداد متغیر پارامتر به یک متود...
 16. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,ایندکسرها (Indexers)

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,ایندکسرها (Indexers) ایندکسرها (Indexers) ایندکسرها نوعی از پراپرتیها هستند که به شما اجازه میدهند با اشیاء کلاس خود آرایه وار رفتار کنید. تعریف یک ایندکسر نیز مانند تعریف یک پراپرتی است و در حالت...
 17. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,property چیست و چرا از آن استفاده می کنیم؟

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,property چیست و چرا از آن استفاده می کنیم؟ property چیست و چرا از آن استفاده می کنیم؟ یک property متشکل از 2 متود set,get است که برای دریافت و یا تخصیص مقادیر به متغیر ها استفاده می شوند .از...
 18. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,تعاریف، اشیاء و کلاسها,تضمین آنکه چطور همیشه پس از اتمام کار با یک آبجکت حتما از حافظه خارج (dispose) شود

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,تعاریف، اشیاء و کلاسها,تضمین آنکه چطور همیشه پس از اتمام کار با یک آبجکت حتما از حافظه خارج (dispose) شود تضمین آنکه چطور همیشه پس از اتمام کار با یک آبجکت حتما از حافظه خارج (dispose) شود عادت کنید که همیشه از using استفاده...
 19. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,تعاریف، اشیاء و کلاسها,abstract class یا کلاس مجرد چیست؟

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,تعاریف، اشیاء و کلاسها,abstract class یا کلاس مجرد چیست؟ abstract class یا کلاس مجرد چیست؟ abstract class ,کلاس غیر قطعی و ناتمامی است که در سطح فرزندانش باید پیاده سازی آن تکمیل گردد. ویژگیهای abstract class : در اعلان...
 20. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,تعاریف، اشیاء و کلاسها,Method overloading چیست؟

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,تعاریف، اشیاء و کلاسها,Method overloading چیست؟ Method overloading چیست؟ تعریف Method overloading : به امکان تعریف چندین متود با نام یکسان اما متفاوت درامضا( نوع و تعداد پارامترها )در یک کلاس گفته می شود .در واقع امکان...
بالا