مفاهیم

 1. S

  آشنایی با مفاهیم انباره های داده (Data warehouse)

  بازدید : 3,098 بار سه*شنبه، 16 تير 1388 <article> آشنایی با مفاهیم انباره های داده (Data warehouse) آشنایی با مفاهیم انباره های داده (Data warehouse) انباره داری / تحلیل زنده...
 2. E

  آموزش کامل مفاهیم tcp / ip و لایه انتقال

  مقاله Understanding the TCPIP Transport Layer+دانلود
 3. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),آشنایی با الگوهای طراحی : Decorator Pattern

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),آشنایی با الگوهای طراحی : Decorator Pattern آشنایی با الگوهای طراحی : Decorator Pattern Decorator Pattern این pattern در طبقه بندی الگوهای ساختاری جای دارد و امکان افزودن قابلیتها و...
 4. ROOT1

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),معرفی یک الگوی ساده از ژنریک سینگلتون

  مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),معرفی یک الگوی ساده از ژنریک سینگلتون معرفی یک الگوی ساده از ژنریک سینگلتون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 class GenericSingleton<T> where T : class, new() { private...
بالا