مجموعه کتاب های آموزشی sharepoint

  1. ROOT1

    مجموعه کتاب های آموزشی Sharepoint

    نام کتاب : OReilly SharePoint 2007 The Definitive Guide نویسنده کتاب: James Pyles انتشارات: OReilly سال انتشار: ۲۰۰۷ اندازه فایل: 25 MB فرمت فایل: pdf لینک دانلود : http://www.4shared.com/file/10177584...harePoint.html نام کتاب : Microsoft SharePoint 2007 For Dummies نویسنده کتاب: Vanessa...
  2. ROOT1

    مجموعه کتاب های آموزشی Sharepoint

    نام کتاب : OReilly SharePoint 2007 The Definitive Guide نویسنده کتاب: James Pyles انتشارات: OReilly سال انتشار: ۲۰۰۷ اندازه فایل: 25 MB فرمت فایل: pdf لینک دانلود :http://www.4shared.com/file/10177584...harePoint.html نام کتاب : Microsoft SharePoint 2007 For Dummies نویسنده کتاب: Vanessa...
بالا