مقاله ای برای امن کردن اپاچی

  1. ROOT1

    مقاله ای برای امن کردن اپاچی

    http://www.persiangig.com/pages/down...ure-apache.pdf و اما ذکر چند نکته راجع به این مقاله 1 - AllowOverRide ها خیلی وقت ها نمی شه None گذاشت ! مثلا برای Mod_Rewrite , ... 2 - Options ها روی سیستم suPHP غیر قابل اجرا هستند ! 3 - User , Group ها الزاما نباید توسط Apache اجرا شوند و در سیستم های...
بالا