مراحل نصب نرم افزار postgresql

  1. ROOT1

    مراحل نصب نرم افزار postgreSQL

    مراحل نصب نرم افزار postgreSQL 1.در پوشه \c:\workshops\postGIS\software, شما می خواهید فایل نصب postgresQL را پیدا کنید. برای اجرا روی فایل postgreSQL-80401-1 * -windows.exe دابل کلیک کنید . 2.با پنجره خوش آمد گویی مواجه می شوید. 3.در رویدادی که شما می خواهید PostgreSQL را نصب...
بالا